Cồi Sò Điệp size 60/80 con/kg Net 7.5 ( 1kg )

Giá sỉ: 0387 837 100


Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sản phẩm: Cồi sò điệp
  • Đơn giá tính trên 1kg
  • Hàng bán lẻ tính trên 1kg

Hết hàng

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển - Tính phí giao hàng